Aanmelding en toelating


Aanmelding moet vóór 15 maart plaatsvinden. Bij aanmelding na deze datum kunnen we je niet garanderen dat je kan worden geplaatst.

Scala biedt mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) aan. Scala heeft brugklassen van één niveau. We plaatsen je in een brugklas met het niveau dat je in groep 8 hebt gekregen. Dus heb je een havoadvies gekregen? Dan plaatsen we je in een havobrugklas. Heb je van de basisschool een dubbel advies gekregen, bijvoorbeeld havo/vwo? Dan zetten we je op voorsprong en kom je in principe* in een vwo-brugklas.

Scala is een school voor christelijk voortgezet onderwijs. Dat betekent onder andere dat je bij ons het vak levensbeschouwing krijgt. Ook besteden we aandacht aan het kerstfeest en aan Pasen. Maar we vinden het vooral belangrijk om iets voor elkaar te betekenen. Kun je je vinden in deze manier van denken? Dan ben je van harte welkom bij ons op school, wat je eigen achtergrond ook is.

Sommige basisscholen regelen de aanmelding voor het voortgezet onderwijs. Op andere basisscholen moeten de ouders dit zelf doen. Vraag dus goed na hoe dit op jouw school geregeld is.

Zorg ervoor dat je je uiterlijk 15 maart a.s. bij ons hebt aangemeld. Na downloaden kan het aanmeldingsformulier ingevuld opgestuurd worden. Nog voor de meivakantie krijg je definitief bericht van ons. We gebruiken het advies van de basisschool voor toelating. Dit advies bepaalt ook op welk niveau jij het best tot je recht komt.

- Aanmeldingsformulier 2018-2019 (Wordbestand)

* De school wil leerlingen op een passend niveau laten functioneren. De combinatie van het advies van de basisschool en een zorgvuldige screening van de testen en toetsen in het onderwijskundig rapport door de toelatingscommissie, zijn bepalend voor het niveau van plaatsing in de brugklas.