Identiteit en maatschappelijke betrokkenheid


Wij zijn een school voor christelijk voortgezet onderwijs. We houden dagopeningen, kerst- en paasvieringen. Maar ook in de lessen, in onze pedagogische visie en in de sfeer op school is onze identiteit zichtbaar. Onze school heeft een oecumenische instelling. We staan voor een ‘open identiteit’. Dit wil zeggen dat we aan leerlingen en docenten ruimte willen bieden zonder te letten op geloofsovertuiging of afkomst. Ruimte krijgen om te leven, maar ook zelf levensruimte geven. Zo kunnen leerlingen zich ontwikkelen en groeien. Kunnen ze elkaar en hun docenten ontmoeten. Een ontmoeting die vaak leidt tot kostbare contacten. We willen verantwoordelijkheid dragen voor onze medemens. In het vak levensbeschouwing komt dit aan de orde, maar ook in de andere lessen en in de dagelijkse schoolpraktijk. De solidariteitscommissie organiseert bijvoorbeeld grote en kleine acties die jaarlijks duizenden euro’s opleveren voor goede doelen.