Iets betekenen voor een ander


Identiteit
Scala is een school voor christelijk voortgezet onderwijs. Dat betekent bijvoorbeeld dat je bij ons het vak levensbeschouwing krijgt. We houden iedere dag een dagopening en we besteden aandacht aan het kerstfeest en aan Pasen. We staan voor een ‘open identiteit’. Dit wil zeggen dat we aan leerlingen en docenten ruimte willen bieden zonder te letten op geloofsovertuiging of afkomst. Maar we vinden het vooral ook belangrijk dat we iets voor een ander leren betekenen.

Een fijne schooltijd
Leren gaat alleen goed als je je prettig voelt. Een fijne school maak je samen, leerlingen
en personeel: samen zorgen we ervoor dat iedereen zich op zijn gemak voelt
door elkaar de ruimte te geven en naar elkaar om te kijken.

Goede doelen
Iets voor een ander betekenen maken we ook zichtbaar door mee te doen aan acties
die door leerlingen of docenten worden georganiseerd. Zo is er afgelopen schooljaar
een grote sponsoractie geweest voor het Erasmus MC Kanker Instituut in Rotterdam,
doen we mee aan acties van de Voedselbank en maken we schoenendozen met kleine
cadeautjes voor kinderen die het niet zo goed hebben als wij.

Maatschappelijke stage
Op Scala volg je tijdens je schoolloopbaan een maatschappelijke stage. Je krijgt veel
ruimte om zelf een stageplek te vinden. Lukt het je niet om er een te vinden, dan helpen
we je uiteraard. In de bovenbouw van havo en vwo kun je er ook voor kiezen om
jongere leerlingen te begeleiden. Daarnaast kun je lid worden van de leerlingenraad
of meehelpen om gezellige avonden voor de leerlingen te organiseren.