Pestprotocol


Op Scala hanteren we een pestprotocol. Het pestprotocol vormt de verklaring van de vertegenwoordiging van de school en de ouders waarin is vastgelegd dat we pestgedrag op onze school niet accepteren en volgens een vooraf bepaalde handelwijze gaan aanpakken.