Dyslexie


Bij brugklasleerlingen waar een vermoeden is van dyslexie wordt een onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van ernstige lees- en/of spellingsproblemen. Als de uitkomsten daar aanleiding toe geven, wordt in overleg met de ouders/verzorgers bepaald of nader onderzoek naar dyslexie zal volgen. Wanneer bij een leerling de aanwezigheid van dyslexie is aangetoond (dyslexieverklaring), kan tegen betaling professionele hulp worden geboden. Deze leerlingen kunnen volgens een protocol bepaalde faciliteiten krijgen. Dit geldt bijvoorbeeld bij het maken van toetsen.

Leerlingen die uiteindelijk niet dyslectisch zijn gebleken, maar die wel lees- en spellingsproblemen ondervinden, kunnen extra ondersteuning krijgen via de begeleidingsband (MW) of flexuren (RV).

 

Terug naar Leerlingbegeleiding