Faalangst


Jaarlijks zijn er leerlingen die problemen hebben bij het uitvoeren van een (moeilijke) taak. Uit het leerlingdossier kan blijken dat een leerling mogelijk faalangst heeft. Evenals bij dyslexie kan dan verder onderzoek plaatsvinden en zo nodig bieden we professionele hulp. Voor deze ondersteuning moet wel een vergoeding betaald worden.

 

Terug naar Leerlingbegeleiding