Extra ondersteuning

Leerlingen hebben soms specifieke hulp nodig voor een bepaald vak. Deze hulp organiseren we tijdens de zogenaamde plusuren, steunlessen of het Scala-halfuur. Voor een leerling van wie we constateren dat de prestaties achterblijven, stelt de mentor samen met deze leerling een Plan van Aanpak (PvA) op. Soms gaat het om eenvoudige afspraken, soms om verwijzing naar het plusuur van een bepaald vak. Vakdocenten kunnen op het plusuur worden geassisteerd door leerling-assistenten uit de bovenbouw, zodat de daadwerkelijke hulp zoveel mogelijk individueel kan zijn.

Huiswerkklas

De huiswerkklas biedt de gelegenheid om in kleine groepen in school, na schooltijd, onder toezicht in een rustige omgeving huiswerk te maken of te leren gedurende een periode van maximaal anderhalf uur. Het is niet de bedoeling dat er (uitgebreid) bijles wordt gegeven; soms kunnen de begeleiders wel leerlingen op weg helpen. Bij voldoende aanmelding willen we maximaal 4 dagen per week (niet op vrijdag) een huiswerkklas starten. Als bijdrage wordt een financiële bijdrage van € 3,50 per keer gevraagd. Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangen alle leerlingen uit leerjaar 1 en 2 een brief waarmee ze kunnen worden ingeschreven voor deelname aan de huiswerkklas. Bovenbouwleerlingen begeleiden vooral leerlingen uit klas 1 en 2 dagelijks op vaste uren.

Terug naar Leerlingbegeleiding