Sociaal-emotionele begeleiding


De zorg voor leerlingen houdt niet alleen in dat wij goed onderwijs willen geven, maar ook dat wij een leerling proberen te helpen, wanneer er op het sociale en/of emotionele gebied problemen zijn. Om goed te kunnen presteren is het immers van belang dat leerlingen zich goed en prettig voelen.

De mentor is hiervoor de eerst aangewezen persoon. De persoonlijke gesprekken met leerlingen zijn vertrouwelijk. Ook de schoolverpleegkundige en de schoolmaatschappelijk werker zijn geregeld op school om leerlingen met gezondheids- of welzijnsklachten respectievelijk problemen van sociale aard te helpen.

Als de problematiek de deskundigheid van de school te boven gaat, wordt het ZAT (ZorgAdviesTeam) ingeschakeld. Dit team bestaat uit enkele vertegenwoordigers van de school, de schoolverpleegkundige, de schoolmaatschappelijk werker, de leerplichtambtenaar en soms de wijkagent. Met instemming van de ouders is het mogelijk om in dit team grotere problemen van leerlingen te bespreken en de in het team samengebrachte kennis en deskundigheid te benutten om naar oplossingen te zoeken.

Terug naar Leerlingbegeleiding