Opleidingssoorten


Scala kent de volgende onderwijssoorten:

Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (mavo)

Lees verder ...

Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo)

Lees verder ...

Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (atheneum en gymnasium)
Vwo is de verzamelnaam voor atheneum en gymnasium. De vwo-opleiding duurt zes jaar. Na het derde leerjaar kiest een leerling een vakkenpakket dat past binnen een bepaald profiel. Leerlingen die een vwo-diploma behaald hebben, kunnen doorstromen naar het universitair onderwijs.

Terug naar Onderwijs