Zet jezelf op voorsprong

met het juiste niveau

Scala heeft brugklassen van één niveau. We plaatsen je in een brugklas met het niveau dat je in groep 8 als schooladvies hebt gekregen. Dus heb je een havoadvies gekregen? Dan plaatsen we je in een havobrugklas. Heb je van de basisschool een dubbel advies gekregen, bijvoorbeeld havo-vwo? Dan zetten we je op voorsprong en kom je in een vwo-brugklas.

Aan het einde van het eerste schooljaar kijken we naar je ontwikkeling en bepalen we op welk niveau je het beste verder kunt gaan. Als je op mavo of havo hebt laten zien dat je meer kunt, dan kun je overstappen naar klas 2 op een hoger niveau. Soms kan dat zelfs al tijdens het schooljaar. Als het nodig is, helpen we je met een speciaal opstroomprogramma. Daarmee kun je zonder achterstanden op het hogere niveau verder.

Op Scala word je toegelaten als je van de basisschool een van de volgende adviezen hebt meegekregen: mavo, mavo/havo, havo, havo/vwo en vwo. Je mag dus geen beroepsgerichte leerweg in je advies hebben.
Als je een vwo-advies hebt gekregen, kun je de keuze maken tussen atheneum en gymnasium.

De havo- en mavoklassen zijn ondergebracht op Rietvelden. De leerlingen van het vwo gaan naar Molenwatering. Maak je de overstap van mavo naar havo (of omgekeerd), dan blijf je op Rietvelden. Bij een overstap van havo naar atheneum stap je over van Rietvelden naar Molenwatering.
Ben je in een vwo-klas geplaatst en blijkt in de eerste dat een havo-opleiding beter bij jou past? Dan kun je in 2 havo en 3 havo op Molenwatering blijven. Daarna stap je voor 4 havo over naar Rietvelden.