Aanmelding en toelating


Let op! Zorg ervoor dat je je vóór 14 maart 2021 bij ons hebt aangemeld, anders kunnen wij niet garanderen dat je kan worden geplaatst.

(Indien uw kind een ondersteuningsvraag heeft in het kader van passend onderwijs dient de aanmelding vóór 1 februari 2021 bij ons binnen te zijn).

Scala biedt mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) aan. We plaatsen je in een brugklas met het niveau dat het beste bij je past en waar de kans het grootst is dat je zonder vertraging en zonder dat je op je tenen hoeft te lopen een diploma kan halen. Bij voorkeur is dat een brugklas van één niveau. Het uitgangspunt daarbij is het advies van jouw basisschool. Samen met de aanmelddocumenten bepalen we aan de hand van jouw ontwikkeling wat voor jou de beste plek is. Daarbij bestaat er ook de mogelijkheid om je te plaatsen in een dubbelniveau-klas. In deze klas wordt op het hoogste niveau lesgegeven en je krijgt op beide niveaus cijfers.

Op Scala word je toegelaten als je van de basisschool een van de volgende adviezen hebt meegekregen: mavo, mavo/havo, havo, havo/vwo en vwo. Je mag dus geen beroepsgerichte leerweg in je advies hebben. Als je een vwo-advies hebt gekregen, dan kun je aangeven of je naar het atheneum of het gymnasium wilt. Aan de hand van de gegevens van de basisschool bekijken we wat goed bij jou past.

Wil je meer lezen over de aanmeldingsprocedure op Scala, klik dan  hier.

Scala is een school voor christelijk voortgezet onderwijs. Dat betekent onder andere dat je bij ons het vak levensbeschouwing krijgt. Ook besteden we aandacht aan het kerstfeest en aan Pasen. Maar we vinden het vooral belangrijk om iets voor elkaar te betekenen. Kun je je vinden in deze manier van denken? Dan ben je van harte welkom bij ons op school, wat je eigen achtergrond ook is.

Sommige basisscholen regelen de aanmelding voor het voortgezet onderwijs. Op andere basisscholen moeten de ouders dit zelf doen. Vraag dus goed na hoe dit op jouw school geregeld is.

Zorg ervoor dat je je vóór 16 maart a.s. bij ons hebt aangemeld. Na downloaden kan het aanmeldingsformulier ingevuld opgestuurd worden. Nog voor de meivakantie krijg je definitief bericht van ons. 

- Aanmeldformulier 2021-2022

- Aanmeldformulier Intermezzo op Scala Molenwatering 2021-2022 (formulier volgt z.s.m.)

NB. De school wil leerlingen op een passend niveau laten functioneren. De combinatie van het advies van de basisschool en een zorgvuldige screening van de testen en toetsen in het onderwijskundig rapport door de toelatingscommissie, zijn bepalend voor het niveau van plaatsing in de brugklas.