Flexrooster in mavo en havo-mavo

Flexrooster in mavo en havo-mavo

Zelf kiezen wanneer je flexuren volgt, je huiswerk op school maken, minder lessen per dag en meer individuele begeleiding. Dat is kort gezegd de aanpak op Scala Rietvelden.

Korte uitleg in 3 minuten film:

De leerlingen volgen een flexrooster dat in de onderbouw dagelijks bestaat uit drie vaste lesuren van 80 minuten. Daarvoor en daarna zijn er flexuren van 40 minuten. Leerlingen die graag vroeg beginnen, kunnen om half negen starten met een flexuur, waarna ze doorgaan met de vaste lesuren. Zij zijn dan eerder klaar dan de leerlingen die liever wat later aanschuiven.

Per week moeten leerlingen vier flexuren volgen. In deze tijd kunnen ze huiswerk maken, samenwerken aan projecten of ondersteuning krijgen voor een bepaald vak. Leerlingen in klas 1 en 2 maken dagelijks na het derde lesuur onder begeleiding het huiswerk.

Het nieuwe flexrooster biedt veel voordelen. Binnen de randvoorwaarden krijgen de leerlingen met de flexuren zeggenschap over de invulling van hun rooster. Dat zal hun motivatie ten goede komen en leren leerlingen zelf steeds meer verantwoordelijkheid te dragen. Een ander voordeel is, dat leerlingen dankzij de flexuren hun huiswerk voor een groot deel op school kunnen afmaken. Helemaal huiswerkvrij lukt niet altijd, maar wie een slimme planning maakt, kan vrijwel alles op school doen. Het flexrooster zorgt ook voor meer rust in de school. In het huidige rooster hebben leerlingen soms les van het eerste tot het achtste uur en is er veel drukte tijdens de leswisselingen. In het nieuwe systeem is er na iedere les een korte pauze en zijn er minder leswisselingen. De langere lestijd zorgt daarnaast voor een betere concentratie en maakt het mogelijk om verdieping in de lesstof aan te brengen.

Het flexrooster is uniek in Spijkenisse en omgeving. 

Informatiefolder Flexrooster (pdf-bestand)

Vragen en antwoorden over het flexrooster

 

 

 

Ga terug