Junior TUDelft, Junior Med School, PreUniversity

Vanuit verschillende universiteiten zijn er initiatieven om (excellente) leerlingen al vroeg met de wetenschappelijke wereld kennis te laten maken. Ben jij die leerling die dus wel een extra uitdaging kan gebruiken naast de reguliere lessen, dan is dit iets voor jou. Scala heeft hiervoor contacten met onder andere de universiteiten van Leiden, Rotterdam en Delft. Word je geselecteerd, dan mag je, onder lestijd, al naar de universiteit om colleges te volgen en projecten uit te voeren. Bij sommige trajecten ben je op die manier al toegelaten tot een vervolgstudie, en dus student, voordat je je diploma gehaald hebt!