Scala en VHTO

Meer meisjes en vrouwen voor een opleiding en baan in bèta, techniek en ICT. Daar spant VHTO zich op vele manieren voor in. Doelstelling is de betrokkenheid van meisjes en vrouwen te vergroten en functies op de arbeidsmarkt in deze vakgebieden toegankelijker te maken.

Op Scala worden vrouwelijke rolmodellen ingezet bij workshops en bètathemadagen om meer meisjes te stimuleren een bètarichting te kiezen.

Terug naar Bètaonderwijs