De havo-, atheneum- en gymnasiumleerlingen op Scala Molenwatering bereiden zich voor op de officiële Cambridge Certificates, waardoor zij toegang kunnen krijgen tot vrijwel elke buitenlandse studie. Het niveau van het Cambridge English is beduidend hoger dan de bekende havo- en vwo-eindtermen en vergelijkbaar met dat van het tweetalig onderwijs. Hierdoor vormen de (vrijwillige) Cambridge Certificates een waardevolle aanvulling op het havo-, atheneum- of gymnasiumdiploma.

Wat is Cambridge English?

 • Alle lessen worden volledig in het Engels gegeven.
 • Er wordt gebruik gemaakt van Engelse methodes (de boeken zijn in het Engels).
 • Je krijgt twee lessen van 80 minuten.
 • Er wordt heel veel interactief gewerkt – je moet zelf ook veel Engels praten.
 • Je leert Engels op een zeer hoog niveau.

Wat is de reden dat wij op Scala Molenwatering hebben gekozen voor Cambridge English en niet voor tweetalig onderwijs?

 • Het niveau Engels dat gehaald wordt met Cambridge English is gelijk aan het Engels dat op tweetalig onderwijs gegeven wordt.
 • Het niveau van Cambridge English is beduidend hoger dan de reguliere vwo-eindtermen.
 • De atheneum- en gymnasiumleerlingen kunnen zich voorbereiden op de officiële Cambridge Certificates, waardoor zij toegang kunnen krijgen tot vrijwel elke buitenlandse universiteit.
 • Wij kunnen de lessen in het curriculum opnemen zonder extra kosten voor de ouders.
 • Alle andere vakken afgezien van de moderne vreemde talen worden in het Nederlands gegeven, waardoor leerlingen vertrouwd raken met de Nederlandse terminologie van het vak.

Wat zijn de dingen die extra erbij komen?

 • Je zult waarschijnlijk meer huiswerk krijgen dan anders.
 • Je leert ook veel over de cultuur en literatuur van het land.
 • Er wordt in klas 3 atheneum en 3 gymnasium een werkweek georganiseerd naar Cambridge, Engeland.
 • Eind klas 3 kun je het First Certificate in English (FCE) examen afleggen en eind klas 5 het Certificate in Advanced English (CAE) of het Certificate of Proficiency in English (CPE).

Zijn er extra kosten?

 • De lessen zelf worden opgenomen in het curriculum, dus zijn er geen extra kosten aan verbonden.
 • De Cambridge examens moeten wel extra bekostigd worden. Momenteel kost het FCE examen € 210,- en het CPE € 230,-. Deze examens zijn niet verplicht.

Overige vragen?

 • Worden de lessen door native speakers verzorgd? – Nee, dit is niet noodzakelijk. De docenten Engels zijn in staat om de lessen op hoog niveau te verzorgen.
 • Er is geen toelatingstoets. Als je op deze school wordt aangenomen, krijg je Cambridge English.
 • De examens (FCE & CAE/CPE) moeten in principe worden afgenomen in een erkend Cambridge Centrum. Wij hopen dat te doen in Cambridge zelf.

Wie zijn de contactpersonen op Scala Molenwatering?

 • Dhr. P.J.M. van Wijk (rector Scala Molenwatering)
 • Dhr. M.A. Oliver (coördinator Cambridge English en docent Engels)