Diplomaperspectief


In het eerste leerjaar besteedt de school veel aandacht aan een goede determinatie en aan het eind van dat jaar heeft de school een goed beeld van het niveau van de leerlingen. Ze kan dan ook een diplomaperspectief schetsen en adviseren op welk niveau de leerlingen hun schoolloopbaan het beste kunnen voortzetten. Zo’n perspectief is natuurlijk geen harde diplomagarantie, maar moet vooral gezien worden als een inspanningsverplichting voor de school om de leerling alle kansen te bieden het diploma op het geadviseerde niveau te behalen. Zo nodig bieden we een inhaal- en/of bijspijkerprogramma aan. De inspanningsverplichting geldt vanzelfsprekend niet alleen voor de school, maar zeker ook voor de leerling en de ouders.

Terug naar Onderwijs