Zelf kiezen wanneer je flexuren volgt, je huiswerk op school maken, minder lessen per dag en meer individuele begeleiding. Dat is kort gezegd de aanpak op Scala Rietvelden.

Korte uitleg in drie minuten film:

 

 

De leerlingen volgen een flexrooster dat in de onderbouw dagelijks bestaat uit drie vaste lesuren van 80 minuten. Daarvoor en daarna zijn er flexuren van 40 minuten. Leerlingen die graag vroeg beginnen, kunnen om half negen starten met een flexuur, waarna ze doorgaan met de vaste lesuren. Zij zijn dan eerder klaar dan de leerlingen die liever wat later aanschuiven.

Per week moeten leerlingen uit klas 1 en 2 drie flexuren volgen (klas 3 en hoger volgen vier flexuren). In deze tijd kunnen ze huiswerk maken, samenwerken aan projecten of ondersteuning krijgen voor een bepaald vak. Leerlingen in klas 1 en 2 maken dagelijks (behalve vrijdag) na het derde lesuur onder begeleiding het huiswerk.

Het nieuwe flexrooster biedt veel voordelen. Binnen de randvoorwaarden krijgen de leerlingen met de flexuren zeggenschap over de invulling van hun rooster. Dat zal hun motivatie ten goede komen en leren leerlingen zelf steeds meer verantwoordelijkheid te dragen. Een ander voordeel is, dat leerlingen dankzij de flexuren hun huiswerk voor een groot deel op school kunnen afmaken. Helemaal huiswerkvrij lukt niet altijd, maar wie een slimme planning maakt, kan vrijwel alles op school doen. Het flexrooster zorgt ook voor meer rust in de school. In het huidige rooster hebben leerlingen soms les van het eerste tot het achtste uur en is er veel drukte tijdens de leswisselingen. In het nieuwe systeem is er na iedere les een korte pauze en zijn er minder leswisselingen. De langere lestijd zorgt daarnaast voor een betere concentratie en maakt het mogelijk om verdieping in de lesstof aan te brengen.

Een belangrijk onderdeel van het flexrooster is dat leerlingen minder verplichte lessen volgen. Hierdoor ontstaat ruimte om leerlingen een deel van de onderwijstijd zelf te laten invullen. Met vier flexuren voldoen de leerlingen aan de norm die geldt voor de onderwijstijd. In klas 1 en 2 zijn drie flexuren voldoende.

De mentor controleert wekelijks het aantal flexuren en bespreekt met de leerling wanneer gemiste flexuren worden ingehaald. Ouders worden hierover geïnformeerd. Gemiste flexuren moeten zo snel mogelijk worden ingehaald. Aan het einde van een periode wordt van de leerling verwacht dat er geen flexuren openstaan. Is dit het geval, dan wordt o.a. in de toetsweek een vierkant rooster ingepland.

Het flexrooster in deze vorm is uniek in Spijkenisse en omgeving.