Engels in de bovenbouw

In de bovenbouw ga je een andere methode gebruiken. Wij gebruiken de methode OF COURSE kijk op de site http://vo.malmbergmethodes.nl/index.aspx?SiteID=226

Deze methode is de opvolger van ALL RIGHT en is geschikt voor de bovenbouw havo/vwo. In de boeken staan veel oefeningen over verschillende onderwerpen. De meeste oefeningen gaan over een bepaald thema of vormen een verhaaltje. Er is een duidelijke structuur: per hoofdstuk worden diverse onderwerpen behandeld. Daarnaast wordt er veel aandacht aan de verschillende vaardigheden (lezen,luisteren,schrijven,en spreek/ gespreksvaardigheid) besteed.