Latijn en Grieks


Je hebt vast wel eens van de goden Jupiter en Neptunus gehoord en over helden als Hercules en Achilles. Deze goden en helden zijn maar een paar voorbeelden uit de omvangrijke Romeinse en Griekse mythologie. Waarschijnlijk heb je ook wel eens gehoord over Romulus en Remus, Caesar en Augustus, en misschien ook wel over Solon, Perikles en Sokrates. Ook dit zijn zo maar wat namen van bekende personen uit de Romeinse en Griekse geschiedenis, een geschiedenis die vele eeuwen omvat.

In de lessen Latijn en Grieks leer je meer over de Griekse en Romeinse mythologie en geschiedenis. We lezen al deze verhalen ook echt in het Latijn en Grieks, zoals dat al meer dan 2000 jaar geleden werd geschreven en gesproken. We leren aan de hand van deze verhalen dan ook steeds meer over deze talen, die nu niet of nauwelijks meer actief gesproken worden, maar wel veel invloed hebben gehad op de moderne talen. Heel veel woorden in het Nederlands en Engels bijvoorbeeld komen uit het Latijn en Grieks. Als je ervan houdt om een beetje te puzzelen en mooie verhalen te lezen, dan zit je bij Latijn en Grieks zeker goed.

Als je voor het gymnasium kiest, krijg je vanaf de eerste klas Latijn. Daar werken we met de methode Disco. We lezen eerst verhalen uit de Romeinse mythologie, bijvoorbeeld over de roof van Proserpina en over de ongelukkige liefde van Pyramus en Thisbe. Daarna gaan we verder met de Romeinse legendes over de Trojaan Aeneas, die na de verwoesting van zijn stad een nieuw vaderland moet gaan zoeken en met de oude koningen van Rome, waarvan Romulus natuurlijk de eerste was. Zo sluiten de legendes aan op de geschiedenis van Rome, waaraan we later in de onderbouw aandacht besteden. Na de oorlogen tussen Rome en Carthago en de beroemde tocht van Hannibal over de Alpen komen ook bekende namen als Caesar, Augustus, Caligula en Nero voorbij.

In de tweede klas ga je ook Grieks leren. De Grieken gebruiken een heel ander alfabet dan wij en dat is best even wennen. Maar door de spannende verhalen uit Pallas over de helden Herakles en Theseus kun je dat snel genoeg lezen. Daarna komen de Trojaanse oorlog en de lange reis van de held Odysseus aan de orde. Ook bij Grieks sluiten we daarna aan op de geschiedenis en richten we ons op de stad Athene, hét centrum van Griekenland in de 5e eeuw voor Christus. We leren meer over hoe de Grieken leefden en dachten en ook over de ontwikkeling van de democratie. Daarnaast komen de oorlogen tegen de Perzen ook uitgebreid voorbij.

Om al die verhalen goed te kunnen begrijpen, moet je ook meer weten over de Romeinen en Grieken zelf. Daarom besteden we bij Latijn en Grieks ook aandacht aan de cultuur van beide volken. Er komen dan ook thema's voorbij als religie, mythologie, dagelijks leven, het Romeinse leger, de Trojaanse oorlog, filosofie, Grieks theater, de uitbarsting van de Vesuvius, bouwkunst (denk aan het Colosseum en de tempels op de Akropolis) en beeldhouwkunst. De Romeinen en Grieken hebben met hun verhalen, wetenschap, kunst en filosofie vandaag de dag nog steeds veel invloed. Om maar een heel simpel voorbeeld te noemen: hoe vaak worden er bijvoorbeeld geen films gemaakt en boeken geschreven over de Romeinen en Grieken? Maar ook in de bouw- en schilderkunst, het toneel en de muziek vinden we de klassieke oudheid terug. We noemen dat "receptie van de klassieken". Hieraan wordt ook aandacht besteed tijdens een aantal excursies in de onderbouw. Het hoogtepunt van het culturele programma is uiteindelijk de Romereis, die je in de bovenbouw zult maken, waar alles wat je geleerd hebt samenkomt in een hele mooie en gezellige reis.

Er wordt soms wel gezegd dat Latijn en Grieks ‘dode talen’ zijn, omdat ze niet meer gesproken worden, maar je zult zien dat de verhalen en geschiedenis echt tot leven komen en dat we de Romeinse en Griekse taal en cultuur nog op heel veel, soms onverwachte plaatsen, tegen kunnen komen. Daarom spreken we liever over klassieke talen: we zullen samen ontdekken dat ze nog steeds ‘leven’!

Wanneer je kiest voor het gymnasium, kies je voor de vakken Latijn en Grieks. In de brugklas begin je meteen met Latijn en in de tweede klas komt daar Grieks bij.

Onze boeken

Bij Latijn werken we met het boek Disco. De Latijnse teksten in dit boek zijn vereenvoudigde versies van beroemde verhalen uit de Romeinse mythologie en de Romeinse geschiedenis. Je maakt zo kennis met diverse goden en helden. Misschien ken je al wel het verhaal van de Trojaanse oorlog. De Grieken overwonnen in die oorlog door de list met het houten paard de Trojanen. Maar de Trojaanse held Aeneas kreeg van de goden de opdracht een nieuw Troje te stichten. Dat zou uiteindelijk ook gebeuren: Rome zou de wereld veroveren.

Grieks leren we uit het boek Pallas. Het is een boek vol teksten uit de Griekse mythologie. Je maakt kennis met Herakles, met Theseus en andere helden. In de achtergrondteksten kun je lezen over het ontstaan van het Griekse alfabet, over de godsdienst van de Grieken, over de Trojaanse oorlog, en nog veel meer.