Schoolregels - kort overzicht


Algemeen

Wij vinden het van het groot belang dat er een veilig schoolklimaat heerst voor alle leerlingen en medewerkers. Dit betekent dat er tijdens het onderwijs en de overige activiteiten binnen en buiten het schoolgebouw geen plaats is op onze school voor discriminerende of intimiderende uitlatingen en gedragingen, voor bedreigingen, voor wapens, drugs of alcoholische dranken. Diefstal en vernielingen staan we vanzelfsprekend niet toe. We maken hierbij geen onderscheid tussen eigendommen van de school en van anderen.

 • Je respecteert de ander en zijn eigendommen.
 • Je bent niemand tot last.
 • Je volgt de aanwijzingen van medewerkers op.
 • Het in bezit hebben van alcoholische dranken, drugs of wapens of het gebruik ervan is verboden.

School

 • In pauzes ben je niet op de gangen, maar in de Agora/aula, in de hal of op het schoolplein. Uitzondering is de derde (laatste) pauze. Omdat deze pauze erg kort is, mag je op de gangen pauzeren.
 • Eten en drinken doe je in de Agora/aula, in de hal of op het schoolplein.
 • Gedurende de les haal je geen spullen meer uit je kluisje.
 • Je draagt geen hoofddeksel in de school.
 • In en om de school wordt niet gerookt.
 • Afval gooi je in de afvalbakken.
 • Je fietst/scootert niet over het schoolplein.
 • Zet je fiets/scooter op slot.
 • Je bent beschikbaar voor school van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.55 uur.

In de les

Wél bij je:Niet bij je:
- Boek en schrift met gemaakt huiswerk
- Etui en agenda
- Leesboek
- Pet en jas: deze liggen in je kluis
- Telefoon
- Eten, drinken en kauwgom

Bijzondere situaties

 • Als je te laat komt, dan haal je een telaatbriefje bij de conciërge. Dit briefje is een toegangsbewijs voor de les. Kom je te laat, dan betekent dit dat je je de volgende dag om 08:00 uur moet melden bij de conciërge.
 • Als je uit de les verwijderd wordt, meld je je bij de kamer van de leerlingcoördinatoren (het kantoor naast lokaal 0.14). Je krijgt een blauw formulier dat je moet invullen. Aan het eind van de les zoek je met het ingevulde formulier de docent op bij wie je verwijderd was en maak je afspraken over het vervolg.
 • Als je een tussentijdse toets gemist hebt, maak je zelf een afspraak met je docent om de toets in te halen op een dinsdagmiddag. Een gemiste toetsweektoets haal je in op de daartoe bestemde momenten. Je kunt alleen toetsen inhalen als je afwezigheid bij school bekend was en was goedgekeurd.
 • Als je ziek bent of als je een afspraak hebt bij de ortho of de tandarts, dan moeten je ouders je vóór 08.30 uur telefonisch afwezig melden. (Probeer dit soort bezoeken trouwens zoveel mogelijk buiten lestijd te plannen.) Als je tijdens een schooldag ziek wordt, meld je je af bij de conciërge.
 • Voor verlof voor schoolgerelateerde activiteiten is altijd toestemming nodig van de afdelingsleider. Voor bijzonder verlof moeten je ouders een officiële aanvraag indienen. Het daartoe bestemde formulier kun je afhalen bij de conciërge of downloaden van de website van school.
 • Je mobiele telefoon staat uit en zit in je tas. Gebruik je hem toch in de klas, dan wordt je telefoon ingenomen door de docent en kan je hem (op Rietvelden) om 16.15 uur ophalen bij om 16.15 uur ophalen bij mevrouw Geveke. Haar kamer bevindt zich naast lokaal 0.06. Gebeurt dit een tweede keer, dan lever je je mobiel de volgende ochtend om 08.30 uur weer in bij mevrouw Geveke. Bij een derde keer lever je je mobiel de volgende 2 dagen om 08.30 uur in bij mevrouw Geveke. Dit bouwt zich zo per dag op.
 • Vergeet je fiets/scooter niet op slot te zetten en zorg ervoor dat deze op de juiste plek staat opgesteld. Vergeet je dit een keer, dan krijg je een waarschuwing. Bij de derde keer moet je na schooltijd een uur corvee doen.
 • Dit geldt ook voor het vergeten van je kluissleutel. Een keertje kan gebeuren, maar overkomt je dit vaker, dan zul je langer op school moeten blijven om corvee te doen. Voor het openen van je kluis meld je je bij de conciërge.

Klik hier voor de uitgebreide schoolregels