Uitzicht op diploma


In het eerste leerjaar besteedt de school veel aandacht om de leerling op het juiste niveau te plaatsen (determinatie) en aan het eind van dat jaar heeft de school een goed beeld van dit niveau. Ze kan dan ook een diplomaperspectief schetsen en adviseren op welk niveau de leerlingen hun schoolloopbaan het beste kunnen voortzetten.

Zo’n perspectief is natuurlijk geen harde diplomagarantie, maar moet vooral gezien worden als een inspanningsverplichting voor de school om de leerling alle kansen te bieden het diploma op het geadviseerde niveau te behalen. Zo nodig bieden we een inhaal- en/of bijspijkerprogramma aan. De inspanningsverplichting geldt vanzelfsprekend niet alleen voor de school, maar zeker ook voor de leerling en de ouders.

 

Terug naar Onderwijs