Welke vakken krijg je?

In de onderbouw heb je ongeveer 15 lessen van 80 minuten per week. Er wordt onder andere lesgegeven in de vakken:

We geven uiteraard ook het vak levensbeschouwing.

Naast de 'gewone' vakken kun je op Scala ook examen doen in extra vakken. Voor alle opleidingen is het mogelijk om muziek te kiezen als examenvak. In de bovenbouw van havo en vwo kunnen examenvakken gekozen worden als bsm (sport), kunstvakken en bedrijfseconomie.