Sport

Wanneer je aan het Scalasportprogramma meedoet, kun je kiezen voor extra sport op school. Je zult één uur extra sport per week krijgen. In deze lessen proberen we jouw sportprestaties te verbeteren door veel verschillende sporten aan bod te laten komen. In de topsport is het ook gebruikelijk om niet alleen de eigen sport te doen maar ook extra bewegingsscholing.

Clinics
We gaan dieper in op de sporten die we in de ‘gewone lessen lichamelijke opvoeding’ al doen, maar we doen vooral nieuwe sporten. Daarnaast doen we ‘clinics’. Clinics zijn sportlessen die gegeven worden door gastdocenten. Deze docenten zijn specialisten in een bepaalde sport. Je kunt bijvoorbeeld denken aan kiten, rugby, waterpolo, aikido, freerunning en nog veel meer. Elke periode sluiten we af met zo’n clinic.